MENU
Aula_close Layer 1

Senest nyt

Forældreinfo 18.3

Kære forældre

Hvad skulle vi gøre uden jer forældre, der bor tæt på skolen i en tid som denne. Jeg fik i går en mail fra en far, som havde været en tur rundt om skolen og observeret en smadret rude. Tusind tak for det! Carsten er allerede i gang med at få det ordnet.


Vi har på skolen gjort os umage for at sørge for, at der er undervisningsmaterialer til alle klasser, sådan som undervisningsministeren har bedt os om. Som skrevet i går, så er vi i gang med at justere opgaverne og kommunikationen, så det passer til forholdene. Vi har stor forståelse for, at I samtidig har et job at passe, og at I kan være nødt til at tilpasse fjernundervisningen til jeres individuelle forhold hjemme. Det er en ny og meget anderledes situation for os alle - lad os hjælpes ad!
 

Hvis der er links mm. der ikke virker så gå videre til noget andet. Bliver det uoverskueligt, selv efter at vi har rettet og justeret, så justér selv og giv jeres årgangsteam besked. På den måde kan vi gøre, hvad vi kan for, at vi sammen finder et passende niveau for mængde, sværhedsgrader med mere.

Vedhæftet finder I information fra SSP, som falder i tråd med statsministerens opmærksomhed på de unges adfærd.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen

Helle, Søren og Pernille

 

Tirsdag d.17/3

Kære forældre

I vores iver for at gøre det så godt som muligt for jer og jeres børn, så har vi måske fået sat baren for højt i forhold til den fjernundervisning, vi har lagt op til. Det er svært at finde et passende niveau til alle elever og forældre, så vi har i hvert fald ikke ville lægge for lidt op.

Vi har fuld forståelse for at alle elever og forældre har forskellige udfordringer og muligheder i denne tid og at tiden til både at gå på arbejde og passe børn samtidig, den udfordrer os alle.

Derfor justerer vi nu på vores oplæg til undervisningen i den kommende tid.

For 7. – 9. årgang som burde være forholdsvis selvkørende, vil der være både kan og skal opgaver, samt skriftlige afleveringer.

For 3. – 6. årgang vil der være ganske få skal-opgaver i dansk og matematik. Læsning er som altid en del af hverdagen. Alle andre opgaver er, kan-opgaver.

For Orion, Cassiopeia og 2. årgang gælder den besked der blev sendt ud først på ugen med brugbare hjemmesider og mapper, samt børnenes kasser. Her er læsning også en fast del af hverdagen.

Det skal også gerne være sådan, at en stor del af opgaverne kan man som elev løse på egen hånd, svarende til den alder man er på.

Vi minimerer altså ikke mængden af opgaver, men på vores forventninger om, hvad man kan nå og hvad der kan laves, for det er helt bestemt individuelt. I vil løbende modtage beskeder fra jeres årgangsteams, så vi er i dialog med hinanden om fjernundervisningen.

Vi har lagt beskeder både på AULA og på MinUddannelse. Det fortsætter vi med, for at sikre at I kan finde tingene på trods af diverse nedbrud, men alle opslag på AULA kommer på årgangenes ”overblik” og ikke som beskeder.

Vi er vel vidende om, at det er en forvirrende måde at modtage opgaver på. For mange er AULA stadig nyt, MinUddannelse er ukendt land, systemerne er ustabile og vi har ikke været skarpe nok i forældrekommunikationen.

Når vi justerer på indhold, så giver det anledning til nye beskeder eller redigerede opslag. Det beklager vi selvfølgelig

 God dag

Med venlig hilsen

Helle, Søren og Pernille

 

 

Forældreinfo d. 16.3

Kære alle

Så nåede vi den første dag i skolelukningen. Tusind tak for jeres hurtige hjælp og løsninger i forhold til pasning i sidste uge.

Torsdag og fredag har hele personalet arbejdet på højtryk for at gøre klar til lukning af skolen og samtidig sørget for, at eleverne kan modtage fjernundervisning i den kommende tid.

I skulle gerne have modtaget diverse planer fra medarbejderne om undervisningen i den kommende tid. Desværre oplever vi lige nu at både MinUddannelse og Grammatip ikke kan klare presset på systemerne.

Det er en særlig tid, hvor vi alle skal arbejde hjemme, men hvor mange af os, samtidig også passer vores egne børn.

Medarbejderne er tilgængelige for eleverne 3 timer om dagen, de giver hver især besked om tidsrummet.

Der kan selvfølgelig skrives til dem hele tiden, men der vil ikke nødvendigvis blive svaret med det samme. Kommunikationen mellem skole og hjem vil være løbende og både på AULA og MinUddannelse, så vi sikrer, at der er arbejde at lave trods diverse nedbrud.

Trods lukning og hjemmearbejde, så afvikles ferie, omsorgsdage osv. som normalt, ligesom sygdom også kan forekomme. Derfor vil det ikke være alle medarbejdere, der er tilgængelige hele tiden. Vi har også medarbejdere, der er en del af nødpasningen og de er selvfølgelig heller ikke tilgængelige, når de er i nødpasning. Hvert team koordinerer og orienterer desangående.

Skolens kontor er også lukket. Ledelsen træffes via mail og pr telefon – oplysninger findes på hjemmesiden.

I fredags var der frist for indmelding til nødpasning. Skulle der opstå et akut behov i løbet af de to næste uger, så er det også skolens ledelse der skal kontaktes, så det kan koordineres. Man må ikke bare møde op på nødpasningsskolen.

Som forældre kan der være mange spørgsmål i den kommende tid – I er velkommen til at kontakte os desangående. Forhåbentlig kan vi svare på langt de fleste, men der vil også være spørgsmål, som vi ikke er afklarede på endnu, fordi der ikke er en afklaring fra kommune, regering og undervisningsministeriet.

Jeg ville have sendt almindeligt nyhedsbrev ud i sidste uge, det kommer i løbet af denne uge og handler om vores helt almindelige skolehverdag og ikke ret meget om coronavirus. Det kommer på AULA som vanligt.

Venlig hilsen og pas godt på hinanden.

Pernille

 

Fredag d.13/3 kl.15

Kære forældre

Som I sikkert er bekendt med er Ubberud Skole lukket frem til d.30.marts grundet coronavirus.

Men det vil være muligt at kontakte skolens ledelse/sekretær via AULA eller pr. telefon.

Kontaktoplysninger findes her på skolens hjemmeside under fanebladet Skolens kontor.

God weekend

 

Torsdag kl.15

Kære forældre til elever på Ubberud Skole

I et forsøg på at inddæmme og begrænse smittespredningen ift. Coronavirussen meddelte statsministeren i går aftes, at daginstitutioner, skoler og SFO lukker. Det gælder foreløbigt fra og med kommende mandag den 16. marts til og med fredag den 27. marts (uge 12 og uge 13)

Fra på mandag skal der derfor organiseres nødpasning for de elever i 0.- 3. klasse, der er børn af forældre med særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige – eksempelvis inden for social- og sundhedssektoren og politiet. Nødpasningen gælder også børn, hvis forældre ikke har kritiske funktioner, men som af andre årsager kan have et pasningsbehov.

I bedes derfor kontakte os ift. jeres eventuelle behov for nødpasning. Vi ved godt, at der er kort svarfrist.

Skriv en mail til undertegnede på pma@odense.dk eller ring på tlf. 23414696

Senest fredag den 13. marts kl. 8.00.

 

Herudover er det naturligvis vigtigt at være meget opmærksom på de forholdsregler vedrørende håndhygiejne mm, som kan reducere smittespredningen – læs mere på www.coronasmitte.dk.

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Pernille Madsen

Skoleleder

 

 

Torsdag kl.14

Kære forældre og elever

I formiddags sendte vi officiel information ud fra Odense Kommune til jer forældre.

Denne info er fra skolen og skal ses som en status på denne særlige dag, som også er begyndelsen på den kommende skolelukning, som er fra på mandag.

Vi sætter stor pris på, at den opfordring myndighederne kom med i går, om at holde eleverne hjemme fra i dag af, hvis muligt, er blevet taget alvorligt.

Vi er i dag gået i gang med at planlægge, hvordan vi sørger for en eller anden form for undervisning, hen over de næste to uger. Hold jer løbende opdateret på AULA

Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke kan møde fysisk op på sin skole og ens lærere også skal arbejde hjemmefra.

Nogle er allerede begyndt at hente deres ting i dag og det er rigtig fint. Vi beder de sidste komme forbi skolen i løbet af fredag, så I kan få hentet bøger, computere og andet materiale, som I kan få brug for derhjemme i den kommende tid. Har jeres børn tøj liggende i garderober i SFO mm., så er det også en god idé at få dette hentet.

Skolens kontor er åben til kl. 16.00 torsdag og fra kl. 7.30 - 15.30 fredag.

Alle møder med skolen er aflyst de kommende 14 dage. I hører nærmeme om nye mødeindkaldelser. Har I som forældre planlagt arrangementer på skolen, er disse også aflyst.

Venlig hilsen

Helle, Søren og Pernille

 

 

Torsdag kl.10

Skoler og dagtilbud er lukket fra mandag morgen

Kære forældre

Nedenstående følger foreløbig information fra Odense Kommune. Jeg vil dog benytte lejligheden til at skrive en stor tak til jer forældre for at tage myndighedernes opfordringer alvorligt. Vi har i dag ca. 7 børn i skole. Vi holder som bekendt åbent i nødvendigt omfang igen i morgen indtil skolen lukker på mandag.

Jf. nedenstående besked, så vil vi gerne have en forsigtig forespørgsel på, hvem der har behov for nødpasning i de kommende 14 dage. Den besked sendes til Pernille på AULA.

AULA’s driftssikkerhed er ikke i top i disse dage. Derfor har vi oprettet et faneblad på vores hjemmeside, hvor vi kan holde jer opdateret. Der vil al information blive lagt ind, ligesom vi bruger AULA, når vi kan samt skolens facebookside.

Venlig hilsen

Helle, Søren og Pernille

Fra Odense Kommune:

Som I nok allerede har hørt via pressen, så har de nationale myndigheder her i aftes besluttet, at alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker ned.

Det betyder, at alle skoler, dagtilbud, dagplejere, ungdomsskoler lukket fra mandag den 16. marts og foreløbigt 14 dage.

Det betyder, at du som udgangspunkt skal holde dit barn hjemme med mindre du er ansat i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte eller er støttepersonale.
Vi er i gang med at planlægge nødpasning på udvalgte lokationer. Nødpasningen gælder fra mandag den 16. marts for børn i alderen 0-9 år, det vil sige børn til og med SFO-alderen.

 Du vil blive orienteret om muligheden for nødpasning, så snart vi ved hvor og hvordan. Information følger senest fredag, så du ved besked inden mandag.

Tilbuddet gælder som sagt jer forældre, der er i kritiske funktioner, og hvis I på anden måde er forhindret i at passe eller finde anden pasning til jeres børn.

 

Dokumenter
Forældrebrev - skoler - SSP.pdf Shape Created with Sketch.