MENU
Aula_close Layer 1

Fakta om Ubberud Skole

                                                                Gammel skoleRytterskole

 

Ubberud Skole er en folkeskole beliggende i den vestlige del af Odense.

Skolen er en to-sporet skole med omkring 400 elever fordelt fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Skolen er afdelingsopdelt i et børne- og ungemiljø, hvor vi inddeler eleverne i årgange istedet for klasser. D.v.s at der er minimum to lærere til stede i alle timerne som udgangspunkt. Lærerene arbejder som følge deraf i årgangsteams.

Vi har et veludbygget samarbejde med skolefritidsordningen, som vi løbende evaluerer og udbygger. Vi kan i den forbindelse bl.a. nævne, at der deltager personale fra skolefritidsordningen i en del af skoletiden på årgangene både i børne- og ungemiljøet.

Ubberud er en lille landsby beliggende i et landområde med marker og skovarealer. Skoledistriktet spreder sig over et stort areal, hvilket betyder, at der for de kørselsberettigede elever kører skolebus til og fra skolen hver morgen og eftermiddag.

Ubberud har i snart 300 år haft en skole, idet man i 1722 byggede en såkaldt rytterskole. Denne bygning blev revet ned i 1930, hvorefter man byggede en ny skole. Her er siden blevet udbygget i 1956, 1969, 1981 og senest i 1996, så den nu fremstår som en hel skole, men hvor man kan ane byggeårenes meget forskellige, men hvor man kan ane  byggeårenes meget forskellige arkitektur. I måned 2008 indviede vi nye lokaler i ungemiljøet nemlig 3 nybyggede klasselokaler, et nyt naturfags-lokale, og et skolebods-køkken.

Skolen

Skole